+359 (0) 879654401
К-с Авеню Делукс Слънчев Бряг, България
office@propertymanagementbg.net

Покупки на недвижими имоти

–Предварителен избор на обекти

– Подготовка на пътуването: виза, застраховка, самолетни билети- Пристигане в България.

Среща на летището, трансфер, настаняване.

– Инспекции и окончателен избор на имота.- Изготвяне на предварителен договор.

Предварителният договор се сключва между купувача и продавача на имота. Договорът предвижда всички условия за покупка и продажба – цената, формата на плащане, условията и редът за плащане, описание на самия имот в България, датата на подписване на основния договор и др.

С прости думи, този договор отразява устно споразумение между купувача и продавача. След това стойността на недвижимите имоти е фиксирана и имотът трябва да бъде премахнат от продажбата.

При подписване на това споразумение купувачът плаща депозит – прави резервации в размер на 10 процента от стойността на обекта, това е потвърждение на намерението да се купи имот в България. Тази сума е първото плащане за обекта. След това има подготовка на необходимите документи за продажбата на имота:

– Откриване на сметка в българска банка

– Сключване на нотариалния акт.

Нотариален акт е акт на собственост, потвърждаващ правото на собственост, който се оформя след пълното изплащане на пари.Нотариалният акт се удостоверява от местния нотариус, районът, в който сделката за продажба и покупка се осъществява в присъствието на продавача и купувача.

След вписване на нотариалния акт нотариусът го предава на окръжния съд. В съда информацията се вписва в българския обект в държавния регистър и се отбелязва върху надписа в нотариалния акт.

Ако по обективни причини купувачът не може да присъства по време на регистрацията, правото да подпише документа върху имота може да бъде прехвърлено на трета страна, при условие че има нотариално заверено пълномощно. По-конкретно, можете да поверите документацията на нашия представител и нотариалният акт ще бъде издаден, без да е необходимо вашето присъствие. По-конкретно, можете да поверите документацията на нашия представител и нотариалният акт ще бъде издаден, без да е необходимо вашето присъствие.

Регистриране на недвижими имоти в България в Отдел “Статистика” на БУЛСТАТ и данъчната служба • Последният етап от процедурата за закупуване на жилища в България за чужденци физически и юридически лица – това е регистрацията на недвижими имоти в БУЛСТАТ (в българската статистическа служба) в 7-дневен срок от получаването на нотариалния акт.

След това късметлията собственик на българския имот получава сертификат и единствен идентификационен номер ЕИК ( БУЛСТАТ). БУЛСТАТ е необходим за подаване на декларация за придобиване на недвижим имот в данъчната служба.

Съгласно българското законодателство, в рамките на два месеца след това регистрация на собствеността върху недвижим имот, е необходимо декларацията да бъде подадена на местната данъчна служба. Всяка година собственици на имоти в България трябва да плащат данък върху недвижимите имоти и данък събиране на боклука.Закупуването на имот в България не е особено трудно.

Близо до Черно море означава не само да осигурите на себе си и вашето семейство комфортна почивка, това е и изключително изгодна инвестиция. В случай, че не планирате да живеете тук постоянно, при отсъствие можете да дадете под наем своя апартамент или вила.

По този въпрос можете също така да се ​​обърнете към нашите експерти, които ще полагат всички грижи за търсенето на наематели и, ако е необходимо, да организира ремонт и обзавеждане на помещения. Всички консултации, свързани с процедурата за закупуване на имот в България и топлото гостоприемство на нашите агенти – ще получите безплатно.
Разходи за придобиване на недвижими имоти.

Като цяло, цялата процедура за закупуване на недвижими имоти в България ще струва до 3% от продажната стойност на данъка върху недвижимите имоти в България.
– В рамките на два месеца от датата на придобиване на недвижим имот в България, собственикът трябва да го декларира в местните данъчни органи.

– Всички недвижими имоти, разположени на територията на страната, се събират, с изключение на горите и земеделските земи. – Данъчната основа за физическите лица е цената на недвижимите имоти, определена от териториалната данъчна служба – данъчна оценка, за фирмите – счетоводна стойност.

Данъчна оценка – стойността на обекта, изчислена в съответствие със стандартите, определени от държавата, и е основата за изчисляване на данъци при плащане на имущество в България за физически лица.

Данъкът може да се плаща на четири равни вноски от 31 март, 30 юни, 30 Септември и 30 ноември. Фирми и физически лица, които плащат данъци веднъж преди 30 април получавате 5% отстъпка от сумата на данъка.